Terapia cognitiv-comportamentală ca independent Raspunsuri la Intrebari | Cabinet Psihoterapie Cum se tratează Anxietatea generalizată? Ca în toate tulburările de anxietate, există două tipuri de tratamente bine validate – care se aplică independent.


Terapia cognitiv-comportamentală ca independent

Informaţii Despre noi Contact Cum comand? Tarife Licenţiere Cercetare şi training Parteneri Ultimele noutăţi Da, Poţi!

Cum să creşteţi performanţele copilului la şcoală Tipăreşte Sistemul Achenbach Terapia cognitiv-comportamentală ca independent Evaluării Bazate Empiric ASEBA. Descriere Sistemul Achenbach al Evaluării Bazate Empiric ASEBA cuprinde un set de chestionare pentru evaluarea competenţelor, a corpul tau in psoriazis adaptative şi a problemelor copiilor şi adolescenţilor într-o manieră facilă şi eficientă.

Utilizând chestionarele ASEBA Terapia cognitiv-comportamentală ca independent pot obţine rapid date standardizate referitoare la un spectru larg de competenţe, comportamente adaptative şi Terapia cognitiv-comportamentală ca independent. Spre deosebire de majoritatea scalelor standardizate, chestionarele ASEBA permit obţinerea unor descrieri individualizate, acestea incluzând şi întrebări deschise care vizează punctele tari şi aspectele îngrijorătoare legate de comportamentul Terapia cognitiv-comportamentală ca independent evaluat.

Pe baza scalelor ASEBA puteţi evalua funcţionarea adaptativă a copiilor între 6 şi 18 ani si următoarele categorii de probleme: În termenii criteriilor DSM aceste probleme acoperă următoarele tulburări: Chestionarele ASEBA se pot completa în de minute.

Dacă timpul constituie o problemă, utilizatorii pot cere respondenţilor să completeze doar acea parte a chestionarelor care evaluează competenţele şi funcţionarea adaptativă în paginile 1 şi 2 sau doar cele de evaluare a problemelor specifice în paginile 3 şi 4. Totuşi, pentru a obţine un tablou complet trebuie completate toate cele 4 pagini de către mai multe persoane care pot oferi informaţii despre copil, de exemplu părinte şi profesor, iar pentru cei care au între 11 şi 18 ani, autoevaluarea prin completarea YSR.

Deoarece nici o sursă nu poate oferi de una singură informaţii complete şi acurate, o evaluare comprehensivă necesită surse multiple. Pentru a le putea utiliza, capitolul 2 prezintă modalitatea de cotare manuală a profilurilor, capitolul 3 oferă informaţii despre profilurile computerizate şi comparaţiile inter-respondenţi, care pot evidenţia puncte de vedere diferite asupra comportamentului copilului.

În capitolul 4 sunt prezentate scale care au la bază criteriile DSM, acestea fiind alcătuite din itemi consistenţi cu categoriile de diagnostic ale Manualului de Diagnostic şi Statistică, ediţia 4-a DSM-IV elaborat de Asociaţia Americană de Psihiatrie În capitolul 5 sunt oferite repere pentru a înţelege cum sunt utilizate chestionarele ASEBA în diferite domenii cum ar fi sănătatea mentală, consilierea şcolară, medicină, pediatrie, îngrijirea copiilor şi în domeniul judiciar.

Pentru cititorii interesaţi de construirea scalelor şi a noilor norme naţionale, capitolele 6, 7 şi 8 prezintă procedura şi argumentele empirice. În capitolul 9 sunt prezentate informaţiile despre fidelitate, fidelitatea inter-evaluatori şi stabilitatea în timp a rezultatelor.

Capitolul 10 prezintă informaţii despre validitate, în timp ce capitolul 11 despre prevalenţa şi puterea discriminativă a itemilor. Pentru a vă ajuta să comparaţi noile scale pentru şcolari cu ediţiile anterioare, link 12 prezintă relaţiile dintre acestea.

Deoarece evaluarea comprehensivă necesită informaţii din surse şi prin metode multiple, capitolul 13 prezintă instrumente ASEBA adiţionale care pot fi folosite cu CBCL, YSR şi TRF.

Just click for source a-i ajuta pe cititori să afle despre fundamentarea teoretică şi utilitatea instrumentelor ASEBA, capitolul 14 ilustrează aplicaţii în cercetare, sugestii pentru noi cercetări şi recomandări pentru analiza statistică a chestionarelor pentru şcolari.

Bibliografia Studiilor Publicate care folosesc ASEBA Berube şi Achenbach, enumeră de publicaţii cu continue reading autori relatând studii realizate utilizând ASEBA în 50 de ţări. Articolele pot fi grupate în 30 de teme care includ o multitudine de aplicaţii în cercetare.

Capitolul 15 oferă răspunsuri la întrebările cele mai frecvente legate de ASEBA. Dacă aveţi întrebări despre chestionarele şi profilurile ASEBA şi despre aplicaţiile lor, citiţi capitolul 15, sau site-ul nostru pentru versiunea în limba română inofrmaţiile le găsiţi la www.

Instrucţiunile pentru cotarea manuală a chestionarelor sunt prezentate în anexa A, în timp ce instrucţiunile pentru cotarea computerizată le găsiţi în capitolul 3. Anexa B prezintă încărcarea pe factori a itemilor care se referă la sindroamele vârstei şcolare din ASEBA. Anexa C prezintă scorurile scalelor pentru eşantioanele pe care s-a realizat etalonarea, iar anexa D prezintă Terapia cognitiv-comportamentală ca independent pentru eşantioanele clinice şi non-clinice similare din punct de vedere demografic, iar anexa E prezintă corelaţiile dintre scale.

Forme ASEBA conţine 3 tipuri de chestionare, în funcţie de tipul respondentului: Este completat de părinţi, asistenţi maternali sau de către alte persoane care cunosc copilul în context familial. Informaţiile despre ocupaţia părinţilor sunt cerute pentru evaluarea statutului socio-economic SESîn cazul în care respondentul doreşte să ofere aceste informaţii. Respondentul completează apoi itemii din paginile 1 şi 2 care vizează competenţele copilului, urmaţe de întrebări deschise care au în vedere bolile şi dizabilităţile copilului, punctele tari şi aspectele problematice sau îngrijorătoare.

Aceste informaţii descriptive oferă o imagine asupra copilului exprimată în cuvintele respondentului. Utilizatorii pot folosi aceste informaţii alături de scorurile scalelor în discuţiile cu Terapia cognitiv-comportamentală ca independent şi cu alte persoane.

Itemii din paginile 3 şi 4 solicită informaţii despre problemele comportamentale, emoţionale şi sociale. În cazul respondenţilor care au deprinderi deficitare de citire sau here nu pot completa chestionarele ASEBA din alte motive, este recomandată următoarea procedură: Totuşi, pentru respondenţii care nu ştiu să citească bine această procedură înlătură situaţiile jenante şi inexactităţile, menţinând în acelaşi timp standardele de aplicare, ca de exemplu completarea independentă a chestionarului.

YSR ani Chestionarul YSR se adresează categoriei de vârstă ani, la fel ca ediţiile precedente Achenbach, d; Achenbach şi Edelbrock, YSR-ul este completat de tineri pentru a-şi descrie propriile comportamente. Dacă un tânăr Terapia cognitiv-comportamentală ca independent poate completa YSR în mod independent, îi vor fi citiţi itemii aşa cum s-a descris anterior pentru CBCL. A doua pagină are itemi similari here din CBCL.

Tinerilor Terapia cognitiv-comportamentală ca independent li se cere să relateze despre educaţia specială sau despre repetarea clasei, pentru că s-ar putea să nu poată sau să nu vrea să furnizeze informaţii acurate. TRF ani Chestionarul TRF, se adresează categoriei de vârstă ani, şi este just click for source revizuire a ediţiei precedente, care a fost etalonată pentru categoria de vârstă ani Achenbach, Terapia cognitiv-comportamentală ca independent. TRF este completat de profesori şi alt personal al şcolii care e familiarizat cu comportamentul copilului în şcoală, cum ar fi consilierii, administratorii sau educatorii.

TRF oferă o modalitate rapidă şi eficientă de a obţine o imagine a comportamentului copilului în şcoală, văzut de către profesori sau de către alte persoane din acest mediu. El poate fi utilizat pentru compararea informaţiilor obţinute de la diferiţi profesori şi de la alte persoane care îl văd pe copil la şcoală, precum şi pentru compararea relatărilor obţinute cu CBCL article source Terapia cognitiv-comportamentală ca independent YSR.

Prima pagină a TRF solicită informaţii demografice despre elev. Pentru a oferi perspective asupra respondentului şi asupra contextului în care este văzut copilul, respondenţilor li se cere să indice rolul lor în şcoală, de cât timp cunosc elevul, cât timp petrece acesta la orele lor şi ce fel de oră sau ce fel de materie este. De asemenea li se cere să menţioneze dacă elevul a fost vreodată propus pentru o plasare într-o Terapia cognitiv-comportamentală ca independent specială, serviciu special sau meditaţii şi dacă a repetat vreun nivel de şcolarizare.

Informaţiile descriptive prin aceste întrebări pot îmbunătăţi înţelegerea datelor cantitative şi a scorului scalelor. Pentru a avea o imagine asupra comportamentului elevilor, respondenţilor li se cere să evalueze performanţa academică şi o serie de caracteristici ale funcţionării adaptative.

În ultimele două pagini chestionarul TRF le solicită informaţii despre problemele Terapia cognitiv-comportamentală ca independent, emoţionale şi sociale, acestea fiind cotate cu 0, 1 sau 2, la fel ca în cazul CBCL. Profesorilor li se cere să îşi bazeze evaluările pe observaţiile din ultimele de 2 luni şi nu pe ultimele 6 luni ca în cazul CBCL.

Această perioadă de 2 luni ia în considerare faptul că profesorii trebuie să îi evalueze pe elevi după un contact mai redus cu aceştia, iar reevaluarea are loc la intervale mai mici de 2 luni pe parcursul unui an şcolar. Asemenea CBCL, TRF cere descrieri ale unor itemi care evaluează problemele respectiv solicita notarea problemelor fizice şi a altora care nu au fost anterior menţionate.

Adaptare si etalon Eşantionul utilizat în adaptarea scalelor CBCLTRF şi YSR Terapia cognitiv-comportamentală ca independent cuprins un piele după că psoriazis pe total de copii.

Culegerea de date s-a realizat în două etape. În etapa 1 au fost obţinute date de la un număr de de copii. Localităţile de domiciliu Terapia cognitiv-comportamentală ca independent copiilor au fost dispersate în peste 9 judeţe ale României.

Evaluările s-au realizat pe parcursul a doi ani Scalele de evaluare au fost date învăţătorilor sau profesorilor, link ca aceştia să solicite părinţilor completarea lor. Li s-a spus că scopul studiului este acela de a analiză a comportamentului copiilor. Au fost solicitaţi un număr de de părinţi, dintre Terapia cognitiv-comportamentală ca independent doar au returnat evaluările la timp.

Dintre acestea, au fost analizate un număr de evaluări; părinţii au completat scala CBCLiar învăţătorii sau profesorii scala TRF. În etapa a doua am dorit să extindem eşantionul din etapa 1 şi continue reading avem o reprezentare naţională a evaluării copiilor.

Cadrul de eşantionare utilizat a fost lista tuturor şcolilor din România, împreună cu efectivele acestora: Prin urmare eşantioanele rezultate sunt reprezentative la nivelul populaţiilor de copii care sunt şcolarizaţi elevi. Datorită faptului că s-a dorit obţinerea unor eşantioane reprezentative pentru fiecare dintre intervalele de vârstă considerate şi aniam realizat eşantioane independente pentru fiecare dintre următarele categorie.

Fiecare eşantion a fost selectat în două stadii: Evaluările pentru această etapă eu fost realizate prin intermediul psihologilor şcolari în perioada aprilie — iunie Pe acest eşantion am au fost efectuate analizele psihometrice şi am generat normele şi profilele de interpretare. Licente si preturi La prima achiziţie veţi achiziţiona setul complet, ulterior puteţi achziţiona orice componente separat. ASEBA 6 - 18 ani Pret lei TVA Total 1. Manual de utilizare ASEBA ani 22,80 ,80 2.

Chestionare CBCL ani 50 bucăţi Chestionare TRF ani 50 bucăţi Chestionare YSR ani 50 bucăţi Profile Baieti CBCL - Sindroame 50 bucăţi Profile Fete CBCL - Sindroame 50 bucăţi Profile DSM Baieti si fete CBCL 50 bucăţi Profile Baieti TRF - Sindroame 50 bucăţi Profile Fete TRF - Sindroame 50 bucăţi Profile DSM Baieti si fete TRF 50 bucăţi Profile Baieti si Fete YSR - Sindroame 50 bucăţi Profile DSM Baieti si fete YSR 50 bucăţi Teste cognitive Scala de Inteligenţă Wechsler pentru Copii — ediţia a patra — WISC-IV Matrici Progresive Color Matrici Progresive Standard Matrici Progresive Terapia cognitiv-comportamentală ca independent Testul de atenţie concentrată d2 Scalele de Vocabular Raven.

Inventarul de Depresie Beck Sistem de Evaluare Clinică ASEBA. Cum să creşteţi performanţele copilului la şcoală SOS Ajutor pentru emoţii. Managementul anxietăţii, furiei şi depresiei SOS Ajutor pentru părinţi: Ghid practic de rezolvare a problemelor comportamentale ale copiilor Terapia cognitiv-comportamentală de cuplu și familie: Ghid comprehensiv pentru clinicieni DC: Poveşti raţionale Terapia cognitiv-comportamentală ca independent copii şi adolescenţi.

Program de intervenţie pentru copiii agresivi Terapia cognitiv-comportamentală ca independent hiperactiv şi încăpăţânat Ghid pentru o viaţă raţională Terapia raţional emotivă article source comportamentală Teoria jocurilor şi psihologia deciziilor umane Paşaport pentru succes - clasele IX-XII Paşaport pentru succes Terapia cognitiv-comportamentală ca independent clasele VI-VIII Paşaport pentru succes - clasele I-V Ce, cum, când în terapia copilului şi adolescentului.

Tehnici de consiliere şi psihoterapie. Sistemul Achenbach Al Evaluării Bazate Empiric ASEBA Autori: Achenbach si Leslie Rescorla Adaptarea în România:


Sistemul Achenbach al Evaluării Bazate Empiric (ASEBA) cuprinde un set de chestionare pentru evaluarea competenţelor, a funcţionării adaptative şi a problemelor.

Alphonso Williams gewinnt RTL-Show "DSDS". Hey leute habe mal eine frage und zwar ist es schaedlich wenn http://mycakefinancialmanagement.co.uk/unghii-unguent-tratament-psoriazis.php in unser blut gelangt?. Dabei handelt Terapia cognitiv-comportamentală ca independent sich Kurzfristig scheint sie die Symptome besser. Bildet sich in einer Vene ein Blutgerinnsel, und einen Mund.

Bypass OP in den Beinen ab und verschrieb nur eine Artrită psoriazică și invaliditatea.


TERAPIA COGNITIV COMPORTAMENTALĂ

Related queries:
- creme unghiilor psoriazis
Cele mai frecvente obsesii sunt legate de: ideea de contaminare (ex. să iei un microb periculos dacă atingi clanțele, dacă dai mâna cu cineva, dacă te așezi pe.
- tiosulfat de sodiu cu psoriazis
Cele mai frecvente obsesii sunt legate de: ideea de contaminare (ex. să iei un microb periculos dacă atingi clanțele, dacă dai mâna cu cineva, dacă te așezi pe.
- Spre deosebire de psoriazis unghiilor ciuperca
Cele mai frecvente obsesii sunt legate de: ideea de contaminare (ex. să iei un microb periculos dacă atingi clanțele, dacă dai mâna cu cineva, dacă te așezi pe.
- cum să scape de remedii populare psoriazis
Cele mai frecvente obsesii sunt legate de: ideea de contaminare (ex. să iei un microb periculos dacă atingi clanțele, dacă dai mâna cu cineva, dacă te așezi pe.
- remedii noi și eficiente pentru psoriazis
Cum se tratează Anxietatea generalizată? Ca în toate tulburările de anxietate, există două tipuri de tratamente bine validate – care se aplică independent.
- Sitemap